Ziekenhuizen voeren samen beslissen versneld in

28 juni 2018

Tien ziekenhuizen en twee universitair medische centra (umc’s) starten met het implementatieprogramma ‘Beslist samen!’. In de geselecteerde ziekenhuizen en umc’s vindt een versnelling plaats voor gezamenlijke besluitvorming van zorgverlener en patiënt over de beste zorg. Het sluit daarmee aan op de landelijke campagne Betere zorg begint met een goed gesprek waar ‘De 3 goede vragen’ deel van uit maakt.

Beslist Samen

‘Beslist Samen!’ gaat op 1 maart aanstaande van start. De geselecteerde ziekenhuizen ontvangen extra ondersteuning van experts en patiëntorganisaties. Het samenwerkingsproject duurt ongeveer een jaar en het doel is dat daarna de toepassing van samen beslissen in de ziekenhuizen verder wordt uitgebreid. De kennis wordt niet alleen binnen het ziekenhuis gedeeld, maar ook met andere ziekenhuizen.

Geselecteerde ziekenhuizen

Een onafhankelijke beoordelingscommissie heeft de volgende ziekenhuizen en umc’s geselecteerd: Beatrixziekenhuis Rivas Gorinchem, Bernhoven, Bravis ziekenhuis, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Isala, CIRO, Reinier de graaf, Elkerliek ziekenhuis, Zuyderland Medisch Centrum, Flevoziekenhuis, Erasmus MC en het Maastricht UMC+.

Kwaliteitsaspecten

De door de ziekenhuizen ingediende plannen zijn beoordeeld op meerdere kwaliteitsaspecten zoals doelstelling; de mate waarin voor een heldere en realiseerbare doelstelling is gekozen die aansluit bij de doelstelling van het project, doelgroep; de mate waarin het plan aansluit op de doelgroepen en het gekozen zorgpad en de mate waarin het samen beslissen hierin een belangrijk onderdeel vormt. Een ander aspect was de methode en de veranderkundige aanpak, het gaat dan om implementeerbaarheid en haalbaarheid.

Samenwerkende partijen

Het programma Beslist samen! wordt begeleid door een samenwerkingsverband van de Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), Zilveren Kruis en CZ groep (CZ). Het project sluit aan op de landelijke campagne Betere zorg begint met een goed gesprek. ‘De 3 goede vragen’ maakt daar deel van uit.

Bron: http://www.nfu.nl/actueel/tien-ziekenhuizen-en-twee-umcs-starten-met-implementatieprogramma-beslist-samen

 

——————————————————————————————

Meer weten?

Als patiënt kun je een belangrijke rol spelen bij samen beslissen. Het is belangrijk om zelf de regie te houden over je behandeling, zodat je samen met je arts kunt bepalen wat het beste bij jouw situatie en dus bij jouw leven past. Een Keuzetool helpt je bijvoorbeeld na te denken over welke eigenschappen van je behandeling belangrijk voor jou zijn, zodat je goed voorbereid het gesprek met je zorgverlener aan kunt gaan. Probeer de tool hier.

Je verlaat nu de website www.wijhebbencrohn.nl om naar een andere website te gaan. Links naar andere sites worden aangeboden voor het gemak van de gebruiker. Takeda Nederland bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of verdere links op deze sites. Wees je ervan bewust dat deze andere websites mogelijk eigen standaardvoorwaarden en een eigen privacybeleid hebben waar Takeda Nederland bv niet voor verantwoordelijk is. Klik op OK om verder te gaan of klik op TERUG om terug te gaan naar de pagina die je als laatste bekeken hebt.

    

Je verlaat nu de website www.wijhebbencrohn.nl om naar een andere website te gaan. Links naar andere sites worden aangeboden voor het gemak van de gebruiker. Takeda Nederland bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of verdere links op deze sites. Wees je ervan bewust dat deze andere websites mogelijk eigen standaardvoorwaarden en een eigen privacybeleid hebben waar Takeda Nederland bv niet voor verantwoordelijk is. Klik op OK om verder te gaan of klik op TERUG om terug te gaan naar de pagina die je als laatste bekeken hebt.