De Patiënt als Partner

28 november 2017

Om jou als patiënt met de ziekte van Crohn in staat te stellen samen te werken met je zorgverlener, bijvoorbeeld om je behandelplan op te stellen, zal er nog het één en ander gaan veranderen. Ik ervaar een toenemende vraag van patiënten naar uitslagen van onderzoeken om zich zo een beeld te vormen over het ziekteverloop. Een vraag naar meer duidelijkheid om zo angst en ongerustheid weg te nemen. Ervaar jij dit ook?
Uit onderzoek onder patiënten is gebleken dat 60% behoefte heeft aan meer inzicht in de zorg. Op dit moment heeft slechts 20% van de patiënten gedeeltelijk of volledige toegang tot hun EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). Om in deze informatiebehoefte te voorzien is een grootschalig programma ontwikkeld1.

De ICT zorgt met u mee

De naam van dit programma is VIPP, een Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patienten en Professionals. Alle NVZ-Ziekenhuizen en het Ministerie voor Volksgezondheid hebben samen dit programma tot stand gebracht. Het doel van dit programma is dat in 2020 iedereen volledig toegang heeft tot zijn medische gegevens. De Zorg-ICT heeft hierin een grote rol.

Andere ontwikkelingen zijn het E-consult en het afspraken maken via internet. Middels het E-consult kun je op ieder moment aan je zorgverlener een vraag stellen. Daarmee wordt het contact met je zorgverlener vereenvoudigd.
Patiënten en zorgverleners zouden zich echter kunnen verliezen in deze digitale zorg- en informatie stroom. Wordt de communicatie niet te onpersoonlijk?
Het videoconsult is een mooie tussenvorm. Met deze oplossing wordt digitaal een real-time verbinding tussen patiënt en zorgverlener mogelijk met face-to-face contact. De patiënt kan via een laptop, iPad of smartphone, op een plek naar keuze contact leggen met de zorgverlener. In de spreekkamer maakt de zorgverlener gebruik van een beeldscherm met camera. Het bespaart jou als patient een bezoek aan het ziekenhuis en het beperkt de impact op je werk of andere dagelijkse activiteiten. Het bespaart je tijd en gedoe.

Stand van zaken

Op dit moment zijn er al verschillende ziekenhuizen waarbij het EPD, geheel of gedeeltelijk voor de patient is in te zien. Patienten ervaren een gevoel van rust, regie en betrokkenheid. Ze zijn beter geïnformeerd en voorbereid op het spreekuur. Zorgverleners beamen dit. De patiënt is daardoor beter in staat mee te denken en mee te beslissen over het eigen zorgproces.
Ik ben super enthousiast over de mogelijkheden van het videoconsult. Ik ga dit binnenkort ook zelf gebruiken in mijn spreekuur. Ik ben blij dat hierdoor mijn persoonlijk contact met mijn patienten gewaarborgd blijft. Persoonlijk contact is voor mij een zeer belangrijk aspect van goede zorg.

Ik hoop dat deze informatie helpt bij het vormen van een mening over wat deze mogelijkheden voor jou als patiënt gaan betekenen.
Voelt het prettig inzicht te krijgen in jouw medisch dossier?  Om samen met de zorgverlener jouw eigen zorg te managen. Of is de informatie die jij nu via jouw zorgverlener krijgt voldoende?

Ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet.

referentie:
1. https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/het-is-nog-tobben-met-patientenportalen-bij-ziekenhuizen
NL/IBDD/17/0021a

 

——————————————————————————————

Meer weten?

Als patiënt kun je een belangrijke rol spelen bij samen beslissen. Het is belangrijk om zelf de regie te houden over je behandeling, zodat je samen met je arts kunt bepalen wat het beste bij jouw situatie en dus bij jouw leven past. Een Keuzetool helpt je bijvoorbeeld na te denken over welke eigenschappen van je behandeling belangrijk voor jou zijn, zodat je goed voorbereid het gesprek met je zorgverlener aan kunt gaan. Probeer de tool hier.

Je verlaat nu de website www.wijhebbencrohn.nl om naar een andere website te gaan. Links naar andere sites worden aangeboden voor het gemak van de gebruiker. Takeda Nederland bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of verdere links op deze sites. Wees je ervan bewust dat deze andere websites mogelijk eigen standaardvoorwaarden en een eigen privacybeleid hebben waar Takeda Nederland bv niet voor verantwoordelijk is. Klik op OK om verder te gaan of klik op TERUG om terug te gaan naar de pagina die je als laatste bekeken hebt.

    

Je verlaat nu de website www.wijhebbencrohn.nl om naar een andere website te gaan. Links naar andere sites worden aangeboden voor het gemak van de gebruiker. Takeda Nederland bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of verdere links op deze sites. Wees je ervan bewust dat deze andere websites mogelijk eigen standaardvoorwaarden en een eigen privacybeleid hebben waar Takeda Nederland bv niet voor verantwoordelijk is. Klik op OK om verder te gaan of klik op TERUG om terug te gaan naar de pagina die je als laatste bekeken hebt.