Interleukine-remmers

‹ Terug naar medicatie overzicht

Wat is het?
Interleukine remmende middelen zijn zogenaamde biologicals – biologische geneesmiddelen. Biologisch betekent dat de werkzame stof wordt gemaakt in levende cellen.

Interleukine is een eiwit dat betrokken is in verschillende processen in het lichaam en een rol speelt bij ontstekingen.

Hoe werkt het?
Een interleukine-remmer is een monoklonaal antilichaam, dat wil zeggen een soort eiwit dat een specifieke structuur in het lichaam (een antigeen) herkent en zich daaraan bindt. De interleukine remmer die bij o.a. de ziekte van Crohn wordt ingezet hecht zich aan twee cytokinen (boodschappermoleculen) in het immuunsysteem: interleukine-12 en interleukine-23. Deze cytokinen zijn betrokken bij de ontsteking en de processen die een rol spelen de ziekte van Crohn. Door de werking van deze cytokinen tegen te gaan, verminderen de werking van het immuunsysteem en daarmee de symptomen van de ziekte.

Voor wie is het bedoeld?
Dit type medicijn wordt gebruikt bij matige tot ernstige ziekte van Crohn, om de ontsteking te onderdrukken en om de ziekte onder controle te houden. Het wordt ingezet als andere behandelingen onvoldoende effect hebben, of wanneer teveel bijwerkingen met andere medicatie worden ervaren. Omdat een interleukine remmende middel een effect kan hebben op ontstekingen op meerdere plekken in het lichaam, kan het ook worden ingezet bij patiënten met ontstekingen aan andere weefsels en organen, waaronder  de huid. ref Smpc Stelara

In welke vorm is het beschikbaar?

  • Als infuus bij aanvang van de behandeling, daarna als zelfinjectie onder de huid

Tot de interleukine remmende middelen behoort:

Geregistreerd voor ziekte van Crohn:

  • Ustekinumab (Stelara®)

 

Disclaimer:
Deze informatie over medicatie is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de verschillende medicaties voor de behandeling van IBD en niet bedoeld om volledig te zijn. Welke behandeling het beste past bij uw situatie bepaalt u samen met uw arts. Mocht u vragen of klachten hebben over uw behandeling of medicijnen bespreek dit dan altijd met uw arts.

Referenties:
1 Panaccione R, et al. Review article: treatment algorithms to maximize remission and minimize corticosteroid dependence in patients with IBD. Aliment Pharmacol Ther. 2008:28(6):674-688.
2 De Mattos, et al. Mediators Inflamm. 2015;493012
3 Nielsen, Munck. Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology. 2007;4(3):160-170
4 Stenson. Curr Opin Gastroenterol. 2014;30(4):347-51
5 Handleiding Behandeling IBD 2014-2015, Moderniseren van de Richtlijn IBD 2009. Gemandateerd door het Initiatief in Crohn en Colitis (initiative on Crohn’s and Colitis-ICC) in de vergadering van 10 juni 2015. Gemandateerd door de Nederlandse Vereniging van Maag-. Darm- en Leverartsen, oktober 2015
6 CBO- Richtlijn Diagnostiek en behandeling van inflammatoire darmziekten bij volwassenen, NVMDL 2009
7 Farmacotherapeutisch Kompas. 2017
8 Greaves. Postgraduate Medical Journal. 1976;52:631-633
9 Katz. Gastroenterol Clin North Am. 2004;33(2):171-189
10 De Boer, et al. Nat Clin Pract Grastroenterol Hepatol. 2007(12):686-694
11 Chowers, et al. J Crohn’s Colitis. 2010;4:367-376
12 Soler, et al. J Pharmacol Exp Ther. 2009;330(3):764-875

Je verlaat nu de website www.wijhebbencrohn.nl om naar een andere website te gaan. Links naar andere sites worden aangeboden voor het gemak van de gebruiker. Takeda Nederland bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of verdere links op deze sites. Wees je ervan bewust dat deze andere websites mogelijk eigen standaardvoorwaarden en een eigen privacybeleid hebben waar Takeda Nederland bv niet voor verantwoordelijk is. Klik op OK om verder te gaan of klik op TERUG om terug te gaan naar de pagina die je als laatste bekeken hebt.

    

Je verlaat nu de website www.wijhebbencrohn.nl om naar een andere website te gaan. Links naar andere sites worden aangeboden voor het gemak van de gebruiker. Takeda Nederland bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of verdere links op deze sites. Wees je ervan bewust dat deze andere websites mogelijk eigen standaardvoorwaarden en een eigen privacybeleid hebben waar Takeda Nederland bv niet voor verantwoordelijk is. Klik op OK om verder te gaan of klik op TERUG om terug te gaan naar de pagina die je als laatste bekeken hebt.