5-ASA preparaten

‹ Terug naar medicatie overzicht

Wat is het?
Deze medicijnen (met het bestanddeel ‘5-aminosalicylzuur’) remmen plaatselijk de ontsteking in het darmslijmvlies.

Hoe werkt het?
Dat is niet precies bekend. Bij het ontstekingsproces zijn eiwitten betrokken welke daarnaast ook een rol kunnen spelen bij het ontstaan van koorts en pijn. Waarschijnlijk remmen 5-ASA preparaten de aanmaak van deze eiwitten en zorgen ze ervoor dat er zich minder immuuncellen naar de plek van de ontsteking verplaatsen. 2 3 4 5

Voor wie is het bedoeld?
Mensen met een lichte tot matige ontsteking van de darm kunnen 5-ASA preparaten gebruiken om actieve ziekte te onderdrukken of om de ziekte onder controle te houden. 5 6

In welke vorm is het beschikbaar?

  • Als tablet, capsule of korrels (oraal)
  • Als zetpil of klysma (rectaal)

Tot de 5-ASA-preparaten behoren:

  • mesalazine (Pentasa®, Asacol®, Salofalk®, Mezavant®, Mesalazine®, Mesavancol®)
  • sulfasalazine (Salazopyrine® en Sulfasalazine®)
  • olsalazine (Dipentum®)7

Overige informatie

Voor meer informatie over het gebruik en de bijwerkingen van 5-ASA preparaten, raadpleeg de desbetreffende bijsluiter via het college ter beoordeling van geneesmiddelen CBG-MEB.

 

Disclaimer:
Deze informatie over medicatie is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de verschillende medicaties voor de behandeling van IBD en niet bedoeld om volledig te zijn. Welke behandeling het beste past bij uw situatie bepaalt u samen met uw arts. Mocht u vragen of klachten hebben over uw behandeling of medicijnen bespreek dit dan altijd met uw arts.

Referenties:
1 Panaccione R, et al. Review article: treatment algorithms to maximize remission and minimize corticosteroid dependence in patients with IBD. Aliment Pharmacol Ther. 2008:28(6):674-688.
2 De Mattos, et al. Mediators Inflamm. 2015;493012
3 Nielsen, Munck. Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology. 2007;4(3):160-170
4 Stenson. Curr Opin Gastroenterol. 2014;30(4):347-51
5 Handleiding Behandeling IBD 2014-2015, Moderniseren van de Richtlijn IBD 2009. Gemandateerd door het Initiatief in Crohn en Colitis (initiative on Crohn’s and Colitis-ICC) in de vergadering van 10 juni 2015. Gemandateerd door de Nederlandse Vereniging van Maag-. Darm- en Leverartsen, oktober 2015
6 CBO- Richtlijn Diagnostiek en behandeling van inflammatoire darmziekten bij volwassenen, NVMDL 2009
7 Farmacotherapeutisch Kompas. 2017
8 Greaves. Postgraduate Medical Journal. 1976;52:631-633
9 Katz. Gastroenterol Clin North Am. 2004;33(2):171-189
10 De Boer, et al. Nat Clin Pract Grastroenterol Hepatol. 2007(12):686-694
11 Chowers, et al. J Crohn’s Colitis. 2010;4:367-376
12 Soler, et al. J Pharmacol Exp Ther. 2009;330(3):764-875

Je verlaat nu de website www.wijhebbencrohn.nl om naar een andere website te gaan. Links naar andere sites worden aangeboden voor het gemak van de gebruiker. Takeda Nederland bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of verdere links op deze sites. Wees je ervan bewust dat deze andere websites mogelijk eigen standaardvoorwaarden en een eigen privacybeleid hebben waar Takeda Nederland bv niet voor verantwoordelijk is. Klik op OK om verder te gaan of klik op TERUG om terug te gaan naar de pagina die je als laatste bekeken hebt.

    

Je verlaat nu de website www.wijhebbencrohn.nl om naar een andere website te gaan. Links naar andere sites worden aangeboden voor het gemak van de gebruiker. Takeda Nederland bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of verdere links op deze sites. Wees je ervan bewust dat deze andere websites mogelijk eigen standaardvoorwaarden en een eigen privacybeleid hebben waar Takeda Nederland bv niet voor verantwoordelijk is. Klik op OK om verder te gaan of klik op TERUG om terug te gaan naar de pagina die je als laatste bekeken hebt.